Στράτος
Καλλιοντζής
19
Στράτος
Καλλιοντζής
CENTER
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
19/09/2005
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Μυτιλήνη
ΥΨΟΣ
2.08
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top