Γιώργος
Καμπερίδης
21
Γιώργος
Καμπερίδης
FORWARD
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έλληνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
01/10/1999
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Αθήνα, Ελλάδα
ΥΨΟΣ
2.01
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top