ΠΑΟΚ B.C.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ Official Web Site

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.


04/12/2017


Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 στα γραφεία της εταιρίας στο PAOK Sports Arena, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση...


«ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 04379360600  
ΑΦΜ 999719662  – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
"ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2017 , ώρα 18:00 π.μ.  στην έδρα της εταιρίας, με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα παρακάτω:

 

1)            Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 01/07/2016-30/06/2017  και της σχετικής ανάλυσης του λογ/μου Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2)            Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/07/2016  - 30 /06/2017.

3)            Εκλογή δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών και δύο (2) Τακτικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01/07/2017 – 30/06/2018 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

4)            Εκλογή Δ.Σ.

5)            Διάφορα θέματα

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς επίσης και το τυχόν  έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

 

 

Θεσσαλονίκη, 4/12/2017

Ο Πρόεδρος

Πρέλεβιτς Μπάνε

« Επιστροφή


PAOK BC STORE
Εισιτήρια Διαρκείας 2018-2019
BETSHOP Basket League
SOFTCOM